Informacje

ZETOR wchodzi na rynek rosyjski

18.5.2017

Spółka ZETOR TRACTORS a.s. prowadzi rozmowy na temat współpracy z nowym partnerem w zakresie dostaw i produkcji traktorów ZETOR w Rosji. Intensywne negocjacje o nawiązaniu współpracy są prowadzone z firmą Kovrov Electromechanical Plant (KEMP) z Obwodu Włodzimierskiego w Rosji, położonego na wschód od Moskwy. Przedmiotem rozmów są dostawy komponentów traktorów ZETOR, a także montaż maszyn w zakładzie partnerskim. Aktualnie pierwsza przesyłka komponentów jest w drodze do Rosji. Firma uważa wejście na rosyjski rynek za ważny etap w historii marki.

Do Rosji powędruje w ciągu tego roku ponad 100 kompletów komponentów traktorów ZETOR, linii modelowej FORTERRA 135 z rozwiązaniem emisyjnym STAGE IIIA. Finalny montaż maszyn będzie odbywać się dopiero w halach montażowych firmy KEMP. Gotowe maszyny następnie będą sprzedawane pod oznaczeniem ANT-ZETOR F4135. Pierwsze traktory trafią do klientów jeszcze w tym roku. W przyszłości planuje się dostawy komponentów traktorów przeznaczonych do montażu maszyn przez partnerską firmę w Rosji.

„W ostatniej dekadzie wyeksportowano do Rosji kilka sztuk traktorów ZETOR, dlatego aktualne rozmowy z nowym rosyjskim partnerem postrzegamy jako historyczny kamień milowy dla marki ZETOR. Wejście na rynek rosyjski traktujemy jako szansę na wzmocnienie pozycji marki w regionie, ze znacznym potencjałem wybudowania tutaj swojego miejsca na rynku” – wyjaśnia Margaréta Víghová, dyrektor Działu Komunikacji Korporacyjnej ZETOR TRACTORS a.s. W przyszłości zakłada się możliwość dostaw dalszych komponentów rosyjskiemu partnerowi; najprawdopodobniej będzie to dotyczyć silników i skrzyń biegów, które wraz z częściami firmy KEMP i lokalnych producentów będą podstawą dla maszyn miejscowej produkcji.

„W tej chwili pierwsza przesyłka kilku maszyn jest w drodze do Rosji. Następnie pomożemy na miejscu naszemu partnerowi w nastawieniu procesów i procedur produkcyjnych, tak aby zachować wysoką jakość montowanych maszyn. Przez jakiś czas będą więc działać w Rosji nasi specjaliści. Trzeba nadmienić, że w żadnym wypadku nie chodzi o przeniesienie montażu lub rozszerzenie hal produkcyjnych firmy ZETOR TRACTORS a.s. poza terytorium Republiki Czeskiej” – uściśla Margaréta Víghová.

Nowy rosyjski partner ZETOR, firma KEMP, specjalizuje się w produkcji układów i komponentów hydraulicznych, obrabiarek CNC, ładowarek kołowych i komponentów przeznaczonych do uniwersalnych zestawów zrobotyzowanych. Oprócz homologacji wyprodukowanych maszyn na terytorium Rosji, KEMP będzie też zabezpieczać wszelkie kwestie serwisowe związane z traktorami ANT-ZETOR. Hale produkcyjne i montażowe znajdują się w mieście Kowrow, które leży na wschód od Moskwy.

Traktory w Rosji znajdą zastosowanie na farmach hodowlanych lub uprawnych, w służbach komunalnych i w budownictwie.

Wejście do Rosji jest kontynuacją ekspansji marki ZETOR na nowe rynki. Tylko w ciągu kilku ostatnich miesięcy ZETOR zapowiedział wejście na takie rynki, jak Iran, Myanmar, Izrael, Zambia, a teraz także Rosja. Rozmowy są prowadzone również w innych krajach Azji i Afryki.

„Strategiczne rynki zbytu marki ZETOR znajdują się w Europie Zachodniej i w Ameryce Północnej. Tutaj dążymy do wzmocnienia naszych pozycji, co stopniowo się nam udaje, pomimo ogólnego kryzysu popytu na maszyny rolnicze, który trwa już niemal 3 lata. Widzimy jednak potencjał również na nowych rynkach, dlatego cieszy nas, że zwłaszcza tam, gdzie ZETOR już działał, nasze maszyny cieszą się dobrą opinią, zaś partnerzy handlowi są skłonni do szukania możliwości współpracy” – dodaje Margaréta Víghová.

Dane kontaktowe dla uzyskania dalszych informacji:

Robert Szewczyk

ZETOR POLSKA Sp. z o.o.

tel.: +048 625 014 446

email: rszewczyk@zetor.pl

Alexandr Kuchař

ZETOR TRACTORS a.s.

tel.: +420 739 327 983

e-mail: akuchar@zetor.com

Public relations i komunikacja

E-mail: msplawski@zetor.pl