Odpowiedzialność Społeczna

Środowisko

Traktory Zetor mają przemyślaną konstrukcję i wysokie parametry użytkowe, z naciskiem na ochronę środowiska i zmniejszenie zużycia energii podczas pracy.

Certyfikaty

Firma Zetor stara się nieustannie dbać o ochronę środowiska i zapobiegać jego zanieczyszczeniu, ograniczając negatywny wpływ swoich działań i usług poprzez ulepszanie i utrzymywanie pozytywnego profilu energetycznego. Zetor zastępuje także stare technologie przez wdrażanie nowych, które wykorzystują materiały i substancje przyjazne środowisku i powodują zmniejszenie emisji CO2. Firma działa odpowiedzialnie względem środowiska, nie tylko w przypadku opracowywania nowych produktów, lecz także podczas ich produkcji oraz późniejszej eksploatacji przez użytkowników.

Zetor

Polityka środowiskowa i energetyczna

Zarząd ZETOR postrzega politykę środowiskową i energetyczną firmy jako priorytet w spełnianiu odpowiednich norm środowiskowych, energetycznych oraz prawnych stawianych firmie. Wymagania te są dokumentowane, przestrzegane i przekazywane wszystkim osobom pracującym dla naszej firmy, jak również zewnętrznemu personelowi i dostawcom.

Kodeks etyki

ZETOR TRACTORS, a.s., uwzględnia wagę etycznego postępowania w ramach stosunków handlowych oraz interpersonalnych, a także dokłada starań, by zapobiegać niesłusznemu lub bezprawnemu postępowaniu, w tym uchylaniu się od odpowiedzialności karnej firmy. W tym celu stworzony został następujący Kodeks Etyczny:

Polityka braku tolerancji dla nieetycznego i bezprawnego postępowania

 • W ZETOR TRACTORS hołdujemy wysokim standardom i zasadom moralnym, kładąc nacisk na przestrzeganie regulacji i norm prawnych.
 • W ZETOR TRACTORS nie tolerujemy bezprawnego, nieetycznego, ani niesprawiedliwego postępowania.
 • Każdy pracownik jest zobowiązany wykonywać swoją pracę z wykorzystaniem w pełni swoich możliwości, wiedzy oraz umiejętności i musi unikać podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą szkodzić interesom lub mieniu firmy ZETOR TRACTORS.

Ochrona wizerunku firmy.

 • ZETOR TRACTORS jest firmą o długoletniej tradycji. Jej nazwa jest powszechnie rozpoznawana i stała się tożsama z produktami wytwarzanymi przez ZETOR TRACTORS.
 • Pracownicy Firmy winni są stać na straży jej reputacji i unikać jakichkolwiek działań mogących narazić jej dobre imię.
 • Pracownicy winni są chronić interes firmy, zachowywać poufność względem wszelkich informacji udzielanych im w ramach ich zatrudnienia i nie ujawniać ich osobom trzecim.

Wiążący wymiar kodu etycznego

 • Kodeks Etyki firmy ZETOR TRACTORS jest wiążący nie tylko wobec pracowników - jego przestrzegania wymaga się także od partnerów handlowych firmy.
 • W ramach Kodeksu Etyki firmy ZETOR TRACTORS wprowadzono zarządzenie precyzujące szczegółowe zasady i przepisy względem przestrzegania i wdrażania Kodeksu Etyki w firmie ZETOR TRACTORS.

Zapobieganie oszustwom i nieetycznemu postępowaniu

 • Wykonując swoje obowiązki, pracownicy firmy ZETOR TRACTORS winni są podejmować wszelkie decyzje na korzyść firmy i w zgodzie z jej interesem.
 • Wykonując swoje obowiązki, pracownicy firmy ZETOR TRACTORS nie powinni kierować się osobistymi pobudkami, działając na szkodę firmy ZETOR TRACTORS.
 • Żaden z pracowników nie powinien przyjmować ani oferować prezentów lub innych korzyści, które można zinterpretować jako przyszłe zobowiązanie względem osoby je wręczającej/przyjmującej, ani prezentów lub ofert rozrywki w rozumieniu społecznym, w zakresie miejscowego wykorzystania.
 • Pracownicy, partnerzy handlowi oraz klienci ZETOR TRACTORS mają możliwość ostrzegania przed oszustwami lub nieetycznymi postępowaniem poprzez stworzone w tym celu kanały komunikacji.

Jakość prezentowana przez dostawców= jakość produktów = satysfakcja klientów

 • Firma ZETOR TRACTORS uwzględnia wagę kapitału ludzkiego, nie tylko w kwestii pracowników ZETOR TRACTORS, lecz również dostawców i klientów Firmy.
 • Firma ZETOR TRACTORS oraz jej pracownicy są specjalistami w swoich dziedzinach i szanują interesy partnerów handlowych i wymagania przez nich stawiane.
 • Uczynność i dobre stosunki są podstawą sukcesu w biznesie.
 • Dostawcy są dobierani w staranny sposób, co zapewnia najwyższy standard jakości naszych produktów i satysfakcję klientów.
 • Firma ZETOR TRACTORS posiada Certyfikat ČSN EN ISO 9001:2009.
JEŚLI CHCESZ ZOSTAĆ NASZYM DOSTAWCĄ, PRZECZYTAJ NASZ REGULAMIN JAKOŚCI DOSTAWCÓW.

Aby zapewnić zgodność z normami prawnymi, wewnętrznymi oraz etycznymi, oferujemy naszym klientom, partnerom i pracownikom możliwość zwrócenia uwagi na przypadki oszustwa lub nieetycznego postępowania.